E-handel VS affiliate marketing – För dig som vill tjäna pengar online

Att tjäna pengar online genom e-handel och affiliate-marknadsföring har både fördelar och nackdelar. Här är en jämförelse mellan de två:

Fördelar med att tjäna pengar online på e-handel:

 • Direkt försäljning: Inom e-handel kan du sälja egna produkter och tjäna pengar direkt från försäljningen. Du har full kontroll över produkterna, prissättningen och marknadsföringen, vilket ger dig större möjlighet att påverka din egen framgång.
 • Större vinstmarginal: Genom att sälja egna produkter kan du potentiellt ha en högre vinstmarginal jämfört med affiliate-marknadsföring. Du behåller hela vinsten från varje försäljning, minus kostnaderna för produktframställning och drift av din webbutik.
 • Varumärkesbyggande: Genom att driva en egen e-handelsverksamhet kan du bygga ditt eget varumärke och skapa långsiktiga relationer med dina kunder. Du kan skapa en unik identitet och differentiera dig från konkurrenterna.

Nackdelar med att tjäna pengar online på e-handel:

 • Större ansvar och arbetsbörda: Som e-handelsägare är du ansvarig för lagerhållning, produktframställning, kundservice och logistik. Det kräver mer tid, resurser och arbete jämfört med affiliate-marknadsföring där du inte behöver ta hand om dessa aspekter.
 • Kapital och investeringar: För att starta en egen e-handelsverksamhet kan det krävas en betydande kapitalinvestering för att köpa lager, skapa en webbutik och marknadsföra dina produkter. Det kan vara en utmaning för dem som inte har tillräckligt med kapital i början.
 • Konkurrens och marknadsföring: E-handelsmarknaden är konkurrenskraftig, särskilt inom populära nischer. Att sticka ut och attrahera besökare till din webbutik kan vara en utmaning. Du behöver implementera effektiva marknadsföringsstrategier för att nå ut till din målgrupp och skapa medvetenhet om din verksamhet.

Fördelar med att tjäna pengar online genom affiliate-marknadsföring:

 • Ingen produktansvar: Som affiliate-marknadsförare behöver du inte hantera produkter, lager eller kundservice. Du kan fokusera på att marknadsföra andras produkter och tjäna provision för varje försäljning som genereras.
 • Låga startkostnader: Det krävs vanligtvis minimala startkostnader för att komma igång med affiliate-marknadsföring. Du behöver inte investera i lager eller skapa en egen webbutik, vilket gör det till ett mer kostnadseffektivt alternativ.
 • Passiv inkomstpotential: När du har etablerat din affiliate-marknads
 • föringsverksamhet kan du potentiellt tjäna passiva inkomster. När du har skapat en stabilström av besökare och byggt upp ett förtroende hos din publik kan du fortsätta tjäna pengar även när du inte aktivt marknadsför produkterna.
 • Nackdelar med att tjäna pengar online genom affiliate-marknadsföring:
 • Begränsad kontroll: Som affiliate-marknadsförare har du ingen direkt kontroll över produkterna eller kundupplevelsen. Om det uppstår problem med produkterna eller kundservice kan det påverka ditt rykte och förtroende hos din publik.
 • Provisioner och intäkter: Du tjänar endast provision på varje försäljning, vilket kan vara lägre än den totala vinsten från att sälja egna produkter. Du är också beroende av företagens affiliate-program och deras betalningsvillkor.
 • Ökad konkurrens: Affiliate-marknadsföring är en populär metod att tjäna pengar online, vilket innebär att det kan vara stor konkurrens inom vissa nischer. Det kan vara svårt att sticka ut och attrahera besökare och konverteringar i en redan mättad marknad.

För att runda av..

Det finns alltså både fördelar och nackdelar med att tjäna pengar online genom e-handel och affiliate-marknadsföring. Det bästa valet beror på dina intressen, resurser och mål. E-handel kan ge dig större kontroll och vinstmarginaler, men det kräver också mer ansvar och investeringar. Å andra sidan erbjuder affiliate-marknadsföring en enklare och mer passiv inkomstström, men med begränsad kontroll och lägre intäkter per försäljning.

Lämna en kommentar