Boksammanfattning: The E-Myth Revisited, av Michael E. Gerber

Många drömmer om att sluta på jobbet eller lämna en chef de ogillar för att bli sin egen chef genom att starta ett företag. Varje år startas miljontals nya företag. Men 40 procent av dem misslyckas inom det första året och 80 procent misslyckas inom fem år. Av de företag som överlever fem år misslyckas över 80 procent under de följande fem åren.

Att komma ihåg om The E-Myth Revisited

  • Många småföretag misslyckas eftersom ägarna fokuserar för mycket på sin tekniska expertis och för lite på att utveckla affärskunskap. Att kunna göra något specifikt är inte tillräckligt för att driva ett framgångsrikt företag. Det är viktigt att förstå att själva företaget är produkten, inte bara det som produceras.
  • Småföretagsägare behöver balansera tre olika roller eller tankesätt: teknikern, entreprenören och chefen. Teknikern är den som utför arbetet, entreprenören ger vision och kreativitet, och chefen skapar ordning och förutsägbarhet. Att behärska alla tre roller och att kunna balansera dem är avgörande för att driva ett framgångsrikt företag.
  • En viktig insikt är att småföretagets livscykel består av tre faser: nybildning, ungdom och mognad. Många företag misslyckas redan i nybildningsfasen eftersom ägaren överbelastas och ger upp. För att överleva och växa måste ägaren lära sig och anpassa sig i varje fas för att möta utmaningarna och ta företaget till mognadsskedet.

Bakom misslyckandet ligger ihållande romantiska föreställningar om hur företag startas och vad som krävs för att lyckas. I boken ”The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don’t Work and What to Do About It” förklarar Michael E. Gerber hur felaktiga övertygelser och antaganden underminerar nya företag och hur man kan övervinna dem och lyckas.

Att lyckas i ett nytt företag handlar om att förstå följande drivkrafter:

Den entreprenöriella myten

Myten är att de flesta företag startas av entreprenörer med affärskunskap, som kommer på en innovativ idé och tar risken att investera i den i hopp om att göra vinst. I själva verket är entreprenörskap inte den främsta anledningen till att företag startas. De startas för att personer som är duktiga på något tror att deras tekniska färdigheter är en biljett till framgång, och de startar ett företag enbart baserat på dessa färdigheter. Att skaffa affärskunskap blir bortglömt i ekvationen.

Franchising-strukturen

Sedan lanseringen av McDonald’s på sextiotalet har företag som säljer ”färdiga” franchisekoncept blivit allt vanligare. Franchising erbjuder en färdigmodell för att driva ett företag, vilket kan locka människor som tror att de inte behöver ha egen affärskunskap för att lyckas. Men även om franchising kan vara en väg till framgång, är det fortfarande viktigt att förstå grunderna i att driva ett företag.

För att undvika fallgroparna och öka chansen till framgång måste företagsägare förstå att att starta ett företag handlar om mer än bara tekniska färdigheter. Det krävs också affärskunskap och en företagarinställning för att bygga ett framgångsrikt företag.

The E-Myth Revisited

I boken ”The E-Myth Revisited” argumenterar Michael E. Gerber för att många nya företag misslyckas eftersom ägarna fokuserar för mycket på sin tekniska expertis istället för att utveckla kunskap om hur man driver ett företag. Många tror felaktigt att kunskapen om hur man utför en specifik uppgift, som att baka pajer, är tillräckligt för att få företaget att fungera. Men det krävs mycket mer än så. Det viktiga är inte själva produkten eller tjänsten som erbjuds, utan hur företaget i sig drivs. Själva företaget är produkten.

Vad är den entreprenöriella myten?

Den ”E-Myth” som bokens titel refererar till är den entreprenöriella myten om att småföretag startas av entreprenörer med en fantastisk idé, kapital att investera och den affärsinsikt som krävs för att lyckas. Sanningen är att de flesta småföretag startas av personer som inte är tillräckligt utrustade med rätt kunskaper.

Varje år startas miljontals nya företag av personer som drömmer om att sluta på sina jobb eller lämna en chef de ogillar för att bli sin egen chef. Men 40 procent av dessa företag misslyckas inom det första året och 80 procent misslyckas inom fem år. Av de företag som överlever fem år misslyckas över 80 procent under de följande fem åren.

Den höga företagsmisslyckandet beror på romantiska idéer om hur företag startas och vad som krävs för att lyckas. I boken förklarar Gerber att fokus bör ligga på att utveckla affärskunskaper istället för att bara vara en teknisk expert. Genom att förstå att ett företag i sig är en produkt och att det är sättet det drivs på som är viktigt, kan man undvika de vanliga fällorna och öka chansen till framgång.

En småföretagsägare behöver odla och balansera tre olika roller eller tankesätt, vilka alla är nödvändiga för att driva ett företag. Den första rollen är teknikerns tankesätt, vilket är där de flesta småföretagsägare börjar och slutar. Men detta tankesätt är i sig otillräckligt. De andra nödvändiga rollerna är entreprenören och chefen. Så här fungerar de:

Ett företags tre faser

Ett typiskt småföretag utvecklas i tre faser – spädbarnsstadiet, tonåren och mognaden – även om många misslyckas innan de når mognaden.

I spädbarnsstadiet har ägaren på sig teknikerhatten. Företaget drivs inte av företagsbehov, utan av ägarens önskningar, vilket är att producera något han tycker om att göra. Arbetets omfattning överstiger snart hans kapacitet att hinna med allt. Vid denna punkt misslyckas många företag – den utmattade ägaren/teknikern ger upp.

Om ägaren inte ger upp i spädbarnsstadiet på grund av överarbete går hon vidare till tonåren, där hon anställer en annan tekniker och snabbt lägger över ansvar på den personen med lite tillsyn. Snart uppstår problem, så ägaren hoppar in igen för att göra saker själv. Snart når företaget en krispunkt där ägaren känner att hon tappar kontrollen.

Företag kan växa från spädbarnsstadiet och tonåren till mognad när ägaren lär sig och växer. Men de mest framgångsrika företagen startar på ett annat sätt, som mogna företag som redan vet vart de är på väg och hur de ska komma dit. Grundarna har affärskunskap och en entreprenörs tankesätt.

Att utveckla affärskunskap är den avgörande sak som många småföretagsägare saknar. Om de inte rör sig utanför teknikerns bekvämlighetszon för att lära sig nya färdigheter och roller i tonåren, tenderar företagsägare vanligtvis att gå åt tre olika håll: de krymper företaget (återgår till spädbarnsstadiet), satsar allt tills de kraschar eller överlever i överlevnadsläge med nöd och näppe genom planering och system.

Problemet med många startups och företag

Problemet är att du har fokuserat för snävt på en roll. En småföretagsägare behöver odla och balansera tre olika roller eller tankesätt, vilka alla är nödvändiga för att driva ett företag. Den första rollen är teknikerns tankesätt, som ofta får dig att starta ett företag, men i sig självt är otillräckligt för att upprätthålla ett företag. De andra rollerna är entreprenören och chefen.

Två av dessa roller – teknikern och chefen – kan delegeras när företaget växer, men i början måste ägaren tillämpa och balansera alla tre. De tre rollerna eller tankesätten kan tävla om att dominera företagsägarens handlingar, på samma sätt som ditt begär att unna dig en favoritsnacks kan tävla med din önskan att hålla dig i form och vara hälsosam.

Här är de viktigaste egenskaperna hos varje roll. De kan vara både styrkor och, om de tas för långt, nackdelar.

Entreprenören

Entreprenörens roll innebär att ge vision, kreativitet och energi som driver företaget framåt. Entreprenören tänker alltid på framtiden.

Hen gillar att tänka i ”vad om”-scenarier och föreställer sig strategier, nya sätt att göra saker på och hur man kan skapa eller nå nya marknader. Entreprenörens önskan om förändring kan frustrera dem som söker stabilitet eller en konsekvent riktning.

Hen kan komma att se sådana personer som hinder som behöver dras eller pressas framåt. Entreprenören har också ett starkt behov av kontroll.

Chefen

Chefen är pragmatisk och använder planering och system för att skapa ordning och förutsägbarhet. Hen strävar efter att bibehålla status quo. Hen har en konfliktfylld inställning gentemot entreprenören, eftersom hen ser problem istället för möjligheter, och pragmatismen motverkar entreprenörens önskan om innovation.

Teknikern

Tekniker Teknikern är en individuell person och en handlingsmänniska. Hen föredrar att göra saker själv för att se till att de blir gjorda på rätt sätt. Med fokus på att få saker gjorda lever teknikern i nuet. Hen gillar att ha kontroll över sitt arbetsflöde och arbeta med en sak i taget. Teknikern misstror chefer eftersom de driver på för mer än vad som är rimligt (mer än som kan göras rätt) och de står i vägen.

Denna tankesätt kommer i konflikt med entreprenörens, som hela tiden avbryter med förändringar, och med chefens tankesätt, som försöker införa ett system. Ett småföretag behöver alla tre tankesätt att fungera i harmoni, och en ägare besitter alla tre i varierande grad. Vanligtvis är dock en småföretagsägare 70 procent tekniker, 20 procent chef och 10 procent entreprenör.

Att driva ett företag med främst teknikerns tankesätt är ett misstag, vilket förklaras i nästa kapitel. Var medveten om vilket tankesätt som dominerar ditt tänkande och vilken ”hatt” du spenderar mest tid på att bära. Ditt företag speglar din starkaste tendens.

Men för att lyckas behöver du behärska alla tre. Förutom att förstå de tre rollerna som företagare är det viktigt att förstå var ditt företag befinner sig i den typiska livscykeln för ett småföretag.

Det finns tre faser: nybildning, ungdom och mognad. Var och en har olika egenskaper och risker.

Avslutningsvis

Att förstå och tillämpa de viktigaste principerna som Michael E. Gerber delar med sig av i ”The E-Myth Revisited” kan vara avgörande för att lyckas som småföretagsägare. Genom att undvika vanliga fallgropar och istället fokusera på att utveckla en balanserad approach, kan man öka chanserna för framgång och hållbarhet i företagets resa. Kom ihåg att affärskunskap, entreprenörsanda och förmågan att hantera både tekniska och ledningsmässiga utmaningar är värdefulla verktyg på vägen mot att förverkliga din vision. Med rätt förståelse och insatser kan du skapa ett framgångsrikt företag och förverkliga dina drömmar som egen företagare. Lycka till på din företagsresa!

Lämna en kommentar